Life Master

Life Master

Jak sta si Mistrzem ycia i sign po swoje marzenia

[ Strona gwna ] [ Profil ] [ Archiwum ] [ Przyjaciele ]

To, e kto jest emocjonalny, nie oznacza, e siga gbi

Gwiazda show biznesu czyli powierzchowna emocjonalno

Chcesz pozna prawd o drugim czowieku? Musisz zajrze w gb. To, co mówi moe by nie prawdziwe i tak naprawd kierowane mechanizmami obronnymi. Dlaczego tak wyglda sytuacja? Ludzie nie maj dobrze uksztatowanego wasnego „Ja”, a przez to próbuj budowa je sztucznie pompujc je rzeczami pochodzcymi z zewntrz. I tak bardzo miesznie moe wyglda to, e tacy ludzie krytykuj i oczerniaj innych, a za tym kryje si gboki kompleks tej osoby i poczucie pustki. Póniej moemy zobaczy jak ta osoby robi identyczne rzeczy, które krytykowaa. Ludzie tacy nieustanie czuj si jakby byli na wojnie, towarzyszy im poczucie lku przed utrat swojej pozycji. Walka ma na celu utrzyma na piedestale sztuczne „Ja”. I wcale nie musi by tak, e te osoby maj sab psychik. Mog mie naprawd dobrze rozwinite ego, jednak z uwagi na wzorce nie bd potrafili si zagbi, by zrozumie drugiego czowieka. To dlatego innych ludzi traktuj bardzo powierzchownie sdzc, i s tak samo powierzchowni jak oni. Oczywicie myl si i dlatego bardzo czsto trac przyjació. Ludzie powierzchowni wydaj si by silni i przebojowi, jednak w gbi boj si tacy by. Zachowuj si gwiazdy show biznesu, a wewntrznie odczuwaj pustk. Jak obserwujesz takie osoby z boku to wyglda to troch tak jakby panicznie chcieli sign gbiej. Ich emocjonalno jest jednak powierzchowna. Nie potrafi poj i zrozumie gbi czowieka i istoty interakcji miedzy ludzkich. To wielcy aktorzy na scenie ycia. Wszystko robione jest pod publiczk, a relacj z innymi wyznaczaj kim takie osoby s. Tu nie ma wgldu w siebie i zrozumienia swojej istoty. Tutaj musz napisa wan rzecz. Wydaje si, e te osoby przez to, e tak emocjonalne i rozmowne doskonale rozumiej wiat i relacj. Nic bardziej mylnego. Te osoby s takie rozmowne i nademocjonalne wanie dlatego, e nie mog zrozumie relacji i staraj si to zrobi przez nadmierne angaowanie emocji. Ta droga nie prowadzi jednak do wgldu i takie osoby frustruj si. Przez to zaczynaj stosowa manipulacje wobec innych, by dziki temu przey autentyczne uczucia. Przekazy tych osób mog by niejasne i trudno si w nich doszuka sensu. Niby mamy z takimi osobami relacj jednak nie czujemy serca tych osób. Prawie nigdy relacja z nimi nie schodzi na gbokie poziomy. Czujemy, e si lizgamy po powierzchni. Osoby te jako, e s aktorami na scenie ycia cay czas graj. Manipuluj, mog wywoywa zazdro, mówi le o innych. Jeeli nie masz ugruntowanego „Ja”, bdziesz si porusza po powierzchni i pragn rozpaczliwie sign gbi. Przykre jest to, e te osoby niemal zawsze wybieraj ze sposoby do osignicia tego.      


[ 15:18 ] [ 4 stycze 2013 ] [ 3 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Czy te w wieta bawie/a sie w domek dla lalek

Domek dla lalek prezent od rodziców

wita, wita i po witach dla wielu samotnych by to super trudny okres. Wiesz jak to jest wita, nagle wszyscy s wiele przepenieni mioci. Heh. Ból samotni czuja ogromny ogromny, niech ten ból jednak da Ci cenne wgldy. Zobacz jakimi ludzie s zakamanymi hipokrytami. Te ich udawane zwizki i relacje, nastrój witeczny, prezenciki od „ukochanej” osoby, któr jeszcze niedawno chcieli zapewne zdradza. Wiesz co? Jeeli jeste sam. Czujesz ogromny ból, tak jest. I to jest prawda. Masz kontakt z wasnymi uczuciami, nawet jeeli s tak bolesne i negatywne. Wielu ludzi to hipokryci, którzy nie potrafi czu. wita to to dla niego spektakl, który rozegrywaj, ale bez uczu i emocji. Sami sobie wmawiaj, e ich zwizki to co powanego. Tak powany zwizek sfrustrowanego hipokryty, który nie potrafi da mioci czujcej osobie, a teraz zapewne dobrze si czuje przez to, e ma tak, która tego od niego nie wymaga. Ken i Barbie. Mówi Ci to co? Taki wanie maj zwizek. Dwóch ludzi, którzy maj zablokowane serca bawi si w mio, nie czujc jej i nie majc tak naprawd pojcia czym jest mio. Ludzie pisz do mnie proszc o porad: „I rozgoryczenie, e skoro niby jemu tak byo ze mn dobrze, to czemu, jak i gdzie wynalaz sobie tamt???” Tak dziaa wiata, swój do swojego cignie. Przycignli si i co mi si wydaje, e s do siebie bardzo podobni, tak samo pytcy i powierzchowni. Ludzie gubi si bo wszyscy s zagubieni i pytaj: Czemu kiedy miesic temu odnowiam z nim kontakt-nie zaproponowa mi powrotu, tylko jednak wybra tamt??????  Po prostu - Mimo tego, e ma zablokowane serce, on zdaje sobie spraw, e jeste dla niego za duym wyzwaniem. On nie jest w stanie sprosta Twoim wymaganiom odnonie potrzebom emocjonalno – duchowym. Ludzie stawiaj na seks, gdy wiedz, e aspekt fizycznoci krci wszystkich. Dla Ciebie jednak jeeli czytasz tego bloga fizyczno to za mao. Potrzebujesz atrakcyjnej fizycznoci i atrakcyjnego wiata wewntrznego. Jeeli chodzi o Ciebie nic nie przyspieszaj, jak pojawi si odpowiednia osoba Ken/Barbie przestanie Ci interesowa, gdy tylko prawdziwy mczyzna moe by ksiciem wymarzonym/tylko prawdziwa kobieta moe by ksiniczk wymarzon. Ken/Barbie jest infantyln projekcj dziecka wymarzonego faceta/kobiety. Ta infantylna projekcja nie moe si równa z dowiadczeniem miosnym, w którym czowiek dostaje ogrom przyjemnoci, a cielesna przyjemno zamienia si orgazmicznie w duchowe dowiadczenie jednoci ze wiatem i Bogiem. Nie masz takiego dowiadczenie, dlatego wydaje Ci si, e Ken/Barbie to co fantastycznego i e inne osoby s niezwykle szczliwe majc go dla siebie. Osoba, która dowiadczy prawdziwej miosnej relacji z prawdziwym czowiekiem ju nigdy w yciu nie bdzie pragna Kena/Barbie i pustej powierzchownej relacji. W takiej relacji liczy si tylko wygld, w niej nie ma serca, prawdziwych ludzi. Ludzie niby wiedz a nadal pytaj: Jak mona tworzy stabilizacj z kim takim??? Nie mona, gdy on/a nie jest nastawiony/a na relacje i empatyczne wczucie w drugiego czowieka tylko na egoistyczne zaspokajanie wasnych potrzeb. Kto kto jest odcity od strony duchowej, zamknity jest w swoim ego, ma wówczas bardzo sabe czucie rzeczywistoci i innych ludzi. To wanie, dlatego rani, a moe nawet nie wiedzie, e rani. Nie egoista moe tumaczy, e odczuwa ból, e rani go jakie dziaania, zachowania egoisty. Egoista nawet po takiej komunikacji nie potrafi wczu si w empatycznie w drugiego czowieka i myli sobie: „To jest niemoliwe, eby to ranio”. Jego moe by tak nie zranio, bo ma zmroone serce. Jednak wraliwe serce rani i to bardzo. W ycie wprowadzaj nas rodzice niestety bardzo czsto nawizujemy z nimi troch symbiotyczne wizi. W seks i zwizki wprowadzaj nas on przystojny Ken/ ona seksbomba Barbie. Tylko, e Ken jest sabym nauczycielem. Barbie jest równie saba nauczycielk. Gdyby to by prawdziwy czowiek w dodatku uduchowiony, nawet jakby ludzie si rozstali zostawiby lepsz kobiet/lepszego mczyzn, a nie kobiet poranion i rozbit psychicznie lub wrak mczyzny. Rodzice bardzo kochaj dzieci to jednak oni poprzez swoje dziaania, zamykaj pociechy w domu jak w zakonie i wytoczyli przed nimi infantylny obraz rodziny. Póniej ju samo idzie. Pojawi si Ken i kobieta stworzy z nim zwizek. Oczywicie toksyczny, pozbawiony mioci i prawdziwej bliskoci. Bdc z Kenem kobieta realizuje infantylny obraz rodziny stworzony przez rodzicieli i moe dziki temu zachowa symbioz z rodzicami i tym samym podpi si symbiotycznie do partnera. I cay cyrk moe si krci dalej. Ludzie pracujc nad sob poznaj kawa prawdy o sobie, a ta prawda jest bolesna, mona wrcz rzec brutalna. Nie myl co bdzie w przyszoci, myl o tym co jest tu i teraz. Wiesz dlaczego moesz przeywa koszmar? Wreszcie jeste w rzeczywistoci, a ona jest jaka jest. Przez tyle lat si oszukiwaa/e, ya/e w iluzji. Teraz zobaczya/e prawd. Nawet przy narodzinach jest ból. Rodzisz  si jako nowy czowiek. Przestajesz by plastykow lala/plastykowym Kenem a stajesz si duchowym czowiekiem i zdajesz sobie spraw co robiono Twojej duszy to nie byo mie, a tyle lat pozwalaa/e si niszczy. Prawda jest tak okrutna, e masz momenty, w których chciaaby/chciaby wróci do iluzji. Nie czu tego. To jest jak tsknota za rodzicem, który krzywdzi, ale jednak jest rodzicem. Wiadomo rodziców si nie wybiera. Kena/Barbie ju tak. W pracy nad zymi uwarunkowaniami jest tak, e aby byo lepiej najpierw musi by gorzej. Samopoczucie moe si pogarsza, gdy wychodz na wiato dzienne rzeczy, które ukrywalimy przed caym wiatem i samym sob. Wszystko wychodzi na wiato dzienne nasze demony, to wanie dlatego przez jaki czas nasze ycie moe przypomina horror. Jednak to jest tak, e po tym sztormie morze si uspokoi, bdzie znów cicho, spokojnie i przyjemnie. No ale trzeba najpierw przetrwa ten sztorm, sta za sterami statku i nie da si zatopi gigantycznym falom, wichurom i deszczom. Ludzie nie chc zobaczy rzeczywistoci, iluzja to cae ich ycie, chcesz tumaczy rzeczywisto? Kan/Barbie po prostu taki jest. Koniec. Kropka. Egoistycznie zaspokaja swoje potrzeby. Tak wyglda rzeczywisto. On/a nie chce Ci zadawa celowo bólu, robi to niewiadomie bo jest egoist. Jak si w tym wszystkim poapa? Najwaniejsze jest serce. I na nie przede wszystkim trzeba zwraca uwag. To nie znaczy oczywicie, e wygld nie jest wany. Mamy w sobie genetyczne zwierz, które pragnie zczy si z osobnikiem pci przeciwnej reprezentujcym najlepsze geny. To jest dobre dla dzieci, gdy sprawie, e najlepsze geny stworz najlepsze dzieci. To jest natura. Ostatnio rozmylaem jak najprociej odda sens naszego ycia i doszedem do takiego oto wniosku. Jeeli chodzi o poziom genetyczny to celem naszego istnienia na ziemi jest reprodukcja i przeduenie gatunku z najlepszych osobnikiem pci przeciwnej. Jeeli chodzi o poziom psychologiczny to naszym celem jest jak najwiksze rozwiniecie naszego potencjau. Jeeli chodzi o poziom duchowy jest to przebudzenie duchowe. Jak widzisz, s a trzy poziomy i jeeli chcesz znale partnera yciowego, który bdzie z Tob procowa nad nimi wszystkimi to nie jest atwe go znale. Najatwiej znale tego z poziomu genetycznego, to wiesz. Ju trudniej tego, który bdzie wspiera rozwój twojego potencjau. A ju najtrudniej jest znale bratnia dusz. Ja pragn, eby moja partnerka wspieraa mój rozwój na wszystkich poziomach i mi równie nie jest atwo. Nikomu nie jest atwo, kto nie idzie drog na skróty. Najatwiej znale sobie Kena Czy Barbie i udawa, e si ma wyjtkowy zwizek miosny. Tylko to czystej wody hipokryzja. Ty obserwujesz hipokrytów i im zazdrocisz tylko czego? Tego, e ze strachu przed otwarciem serca, okamuj siebie nawzajem i innych?

Przykad poradnictwa psychologicznego. Skorzystaj i wykorzystaj dla swego rozwoju.

 

 jak ma wyglada obserwowanie siebie? Nie nadawaj znaczenie emocjom tylko przygldaj si, nie myl o przyszoci, albo dlaczego on to robi, tylko przygldaj si jak ta sytuacja sprawia, e wariujesz. Obserwacja taka da Ci wgldy i pozwoli odzyska kontrol nad emocjami, bo na razie to one maj kontrole nad Tob.  co robi, kiedy cignie mnie do okna? Nie staraj si opanowywa tego obserwuj to zachowanie. Moesz to  na przykad robi w ten sposób.

Mówisz sobie w mylach: Cignie mnie do okna. Ok cignie mnie do okna. Id do okna. Stoj i wgapiam si w jego dom. Czuje si z tym…… Obserwuje to uczucie. Przygldam si temu uczuciu. Mam z nim kontakt. To uczucie sprawia, e….. itd., itd. opisujesz swoje stany emocjonalne.

- czy z tego gówna w ogóle da si wyj??? Oczywicie, e tak tylko wiesz musisz przesta pragnc tego gówna. Na razie nadal troch pragniesz tego gówna, to dlatego utrzymujesz je w swoim yciu. Nie moesz si z nim rozsta. Musisz by gotowa poegna to gówno na zawsze. Jeste na to gotowa?

- jak wzmacnia swoje JA? Jak to ma wyglada w praktyce???

Przede wszystkim naley zacz uywa komunikatów od „Ja”, czyli ja pragn takiego a takiego partnera, ja nie daje pozwolenia na takie zachowania, ja chce w taki sposób y, ja chc tak spdza czas. Naley unika mylenia on mi to zrobi, on jest taki i owaki itd., trzeba zacz budowa zdrowy egoizm, który musi by w kadym dorosym czowieku.

 - jak si wyzby zazdroci o ni? jak tego dokona???

Dobrym sposobem jest nauka akceptacji wolnoci innych ludzi. ycz im w mylach wszystkiego najlepszego. Moesz te mówi nawet na gos: „Idcie w pokoju”. Koncentrujesz si na tym, czego Ty pragniesz, a nie na tym co maj inni.

- jak si wyzby poczucia alu, e on jest ju z inn, e tak atwo i szybko sobie ja znalaz, nie usiujc wróci do mnie?

Poczuj ten al. Jeeli chce Ci si paka popacz sobie. Co odeszo. Zaakceptuj to. Musisz przey to w rzeczywistoci. To pytanie zdradza, e nie dopucia jeszcze do wiadomoci, e to naprawd koniec, e powrotu nie bdzie.

- co z tym oknem? Pytam o to który raz, ale jak si hamuje-to mnie nosi, a jak podchodz i ich widz, to ból jest nie do wytrzymania. Pozwoli sobie na jego zadawanie? Postanowiam juz wicej do niego nic nie pisa i omija okolice jego domu i warsztatu. Ale okno-to jest najgorszy problem!

Musisz skonfrontowa si z tym bólem. Przez wiele lat udawaa, e Ken zadajc ból pokazuje w ten sposób, e kocha, fizyczno bya fajna wiec pozwalaa rani swoje  obrazka w Twojej gowie. Nie uciekaj od tego co jest. Taka jest rzeczywisto.

- czy z tego naprawd da si wyj??? Czy moliwy jest dzie, w którym widok jego i jej razem nie wywoa u mnie adnej reakcji???

Jest to moliwe stanie si wtedy, gdy bdziesz w swoim yciu kierowaa si sercem nie wzorcami.

 


[ 14:12 ] [ 27 grudzie 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Nie wszystko zoto co sie wieci!

Jak amerykanizuje nam si ycie?

Czy zauwaye/a to, e coraz bardziej nam si amerykanizuje ycie? Coraz bardziej aktualne staje si haso rodem z Los Angeles: „Nie wane kim jeste, wane jak si prezentujesz”. Ludzie staj si aktorami na scenie ycia. Myl, e lni w wietle jupiterów, a nie zdaj sobie sprawy, e znajduj si w puapce, a sami s marionetkami. Sznurki pocigaj wadcy systemu. Chc tu zaznaczy, e nie jestem przeciwnikiem Ameryki, jest tam wiele wspaniaych rzeczy, ale równie wiele zych. Apeluj do Polaków, by wzili te wspaniae, a nie te ze. Czego moemy si uczy od Amerykanów? Na pewno biznesu. Amerykanie s najwspanialszymi biznesmanami. Wypada w tym miejscu zapyta: Skoro Amerykanie s takimi fantastycznymi biznesmanami, dlaczego Ameryka upada? Tu dochodzimy to ciemnej strony Ameryki. Cen za bycie doskonaymi w biznesie, byo odcicie si od strony duchowej. To doprowadzio do pogoni za pienidzem i wycigu szczurów. Zacz si liczy tylko sukces i to za wszelka cen. Ludzie zaczli y na kredyt. Pienidze przestay by efektem ich pracy stay si, darem systemu w postaci poyczki. Ludzie zaczli y w iluzji, e tak moe by zawsze. Z iluzj jest zawsze podobnie prdzej czy póniej pka niczym baka mydlana. To, co obserwujemy w Ameryce to wanie pknicie tej baki mydlanej. Zajmijmy si jednak naszym podwórkiem. U nas równie ludzie zaczynaj y na kredyt i gubi si w pocigu za pienidzem. Coraz mniej czasu, na przyjemno, relaks, sprawy duchowe. Coraz bardziej ludzi interesuje pienidz coraz mniej ich serce. Uczmy si od Amerykanów jak robi pienidze, jednoczenie nie zapominajmy o naszych sercach. Coraz czciej Polacy potrzebuj pomocy psychologicznej, gdy rodzina idc za wzorem USA poblokowaa serca.  

 

Polacy nie gsi swoje zalety maj

Pikna cecha Polaków to romantyzm. Tak jestemy bardzo romantyczni. Czasami, a za bardzo, bo przez wiele wieków ginlimy w imi ojczyzny i przez to wygina kwiat spoeczestwa, najlepsi ludzie. Powstaway póniej pikne utwory literackie, muzyczne, a rzeczywisto okazywaa si jake mniej pikna od sztuki. Alkoholizm, gupota, choroby psychiczne, bieda. Bdmy romantyczni, ale mdrze romantyczni. Niech romantyzm utrzymuje nas cay czas w kontakcie z naszymi sercami. Mamy niesamowit szans, jednak wci jej nie wykorzystujemy. Romantyzm jest nam przekazywany w genotypie i musimy wreszcie nauczy si z niego korzysta. Jestemy bardziej romantyczni i powinnimy mie o wiele bardziej rozwinit osobowo od Amerykanów. Dlaczego wic tak nie jest? Czerpiemy od nich nie te wzorce. Uczmy si od nich biznesu, nie mioci. Jeeli chodzi i serce i sprawy duchowe Amerykanie nie maj zbyt duych kompetencji. Ilo rozwodów, intercyzy, szybkie luby w Las Vegas to obraz zwizków miosnych Ameryki. Nie generalizuje oczywicie, pokazuje to, co najgorsze, bymy przestali zachystywa si ich stylem ycia. My Polacy jestemy bardziej romantyczni i dowiadczamy o wiele wicej uniesie serca. Dostajemy dar przekazywany w niewiadomoci spoecznej i pora wreszcie z niego zacz korzysta. Przestamy czyta te amerykaskie poradniki o Marsjanach, Wenusjankach, Zozach i Draniach, a zajrzyjmy wreszcie w nasze serca. Nie uczmy si chorób Ameryki, mamy swoje nie potrzebne nam cudze. Coaching dla Polaków musi uwzgldnia nasz romantyzm. Nam Polakom trudno jest funkcjonowa w sztywnych strukturach korporacyjnych. Potrzebujemy bardziej ludzkiego podejcia.  

 

 Dlaczego musisz dba równie o stron duchow?

Jeeli chodzi o sprawy duchowe dobre wzorce powinnimy czerpa ze wschodu nie zachodu. Dobrym przykadem moe tu by Japonia, której udao si poczy rozwój technologiczny z duchowoci. W Japonii od zawsze wszystko byo medytacj od wkrcenia rubki po walk. To nie przypadek, e w Japonii byo najwicej ludzi owieconych. Od Amerykanów nauczmy si robi biznes, od Japoczyków jak zamieni ycie w jedn wielk medytacj. Wiesz czego mog uczy si od nas? Romantyzmu. Musimy wreszcie zrozumie, e to jest nasz dar, a nie przeklestwo. Musisz przesta blokowa swoje serce robic si modelowym biznesmanem amerykaskim pozbawionym uczu. Rób biznes i zachowaj serce. Inaczej staniesz si podobnie jak wielu Amerykanów robotem pozbawionym duszy. Odcicie od strony duchowej sprawia, e ludzie staj aktorami na scenie ycia. Rozgrywaj wówczas róne spektakle przed innymi, ale nie ma w tym adnych uczu, emocji. To wszystko jest powierzchowne i pytkie. Z zewntrz moe to wyglda jak modelowa reklama, jednoczenie wewntrz moe si odbywa prawdziwa tragedia. Tacy ludzie poruszaj si jak emocjonalne zombie, egzystuj jednak nie dowiadczaj. yj jednoczenie duchowo s martwi. Ich twarze zaczynaj przypomina maski. Smutne i nieszczliwe maski. Kiedy ostatnio widziae/a na ulicy umiechnitego czowieka, od którego emanowaa niesamowita energia? Znam odpowied na to pytanie. yj w tym kraju tak jak Ty. Firma DSMaster nie koncentruje si jednak na ogóle stawiajc kontr hasu amerykaskiemu, które zacytowaem na pocztku wychodz naprzeciw z hasem: „Nie wane co o Tobie mówi, wane kim jeste”. Jeste indywidualna jednostk i traktuj Ci jako wolna niezalen jednostk. Ja mam tak zasad, e jeeli co nie podoba mi si w tym wiecie bardzo mocno pracuj nad tym w swojej osobowoci. wiat odbija to, co jest w nas. I gdy to przepracujesz u siebie nagle okazuje si, e spotykasz innych ludzi, e w magiczny sposób to, co tak przeszkadzao znikno z Twojego ycia. Oczywicie nie znikno to ze wiata, po prostu czowiek dziki rozwojowi dokonuje lepszych wyborów i tak tworzy lepsze ycie dla siebie. Specjalista w mentoringu powinien za cel postawi sobie jak najwiksze poszerzenie wiadomoci klienta, a jako mentor powinien dy do wielkiego celu – przebudzenia duchowego.    


[ 17:24 ] [ 19 grudzie 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Ken i Barbie, kiepska, gra, kiepski scenariusz i nie najlepsi reyszerzy

Idealny zwizek, rodzina czyli infantylna gra umysu

Ludzie bardzo czsto rozgrywaj infantyln gr, której nauczyli ich rodzice mylc, e tak wyglda dorose ycie. Ta infantylna gra to iluzja idealnego wiata. Rodzice majc dobre intencje wprowadzaj do umysu dziecka informacje, które nijak nie odnosz si do prawdziwego ycia. Rodzice na przykad przekonuj swoj córk, i jest najwspanialsz ksiniczk, e zasuguje na ni tylko najwspanialszy ksi, który bdzie jej suy. Maa dziewczynka dorasta z infantylnym obrazem idealnej rodziny w swoim umyle. Traci kontakt z wasnym sercem, ciaem, ze swoj istot. Dziewczynka jako kobieta bdzie realizowaa scenariusz, który napisali jej rodzice. Rodzice poprzez swoje ycie daj potwierdzenie scenariusza. Tata król, suy wiernie rodzinie dbajc o finanse nawet kosztem swojego zdrowia, a nawet ycia, mama królowa oddaje si w zamian królowi. Dziewczynka uczy si tej gry i jako kobieta staje si aktork. Rozgrywa w swoim yciu dorosym spektakl, który nazywa si mio lub zwizek. Ma si on podoba przede wszystkim reyserom rodzicom, a take innym ludziom. Kobieta chocia jest dojrzaa fizycznie na poziomie emocjonalnym pozostaje malutk ksiniczk, która bawi si w dom, take ludmi dla swojej i rodziców uciechy. Ksiniczka staje si tak sztuczna i pusta, e traci kontakt z wasnym sercem. Odbiera wiat poprzez swoje ego przez co rozwija si w niej narcyzm i egoizm. To powoduje upoledzenie inteligencji emocjonalnej. Ksiniczka poprzez to, e jej jedynym pragnieniem jest rozegra spektakl i wcieli si idealnie w rol, do której przygotowywali j rodzice potrafi rani inne osoby, które nie s tak jak ona zainteresowane adn gr. Ksiniczka nie zna mioci, gdy odkd pojawia si na tym wiecie widziaa gr rodziców. Przez to, e nie zna mioci, nie nauczya si mioci, gdy mio poruszy jej zmroone serce, przestraszy si i najprawdopodobniej ucieknie. Ksiniczka nie zna, nie rozumie i obawia si prawdziwej bliskoci z drugim czowiekiem. Ksiniczka nie jest prawdziwym czowiekiem, jest sztuczna jak marionetka, do której s przymocowane mentalne sznurki, które pocigaj rodzice.

            Jak to wyglda z drugiej strony? Rodzice wychowujc syna na ksicia, który ma dba o nich, nastpnie o swoj kobiet, a dodatkowo musi w szczególny sposób dowodzi swojego mstwa, odwagi. Aby pokaza, e godnie wypenia sub ksi moe pragn zrobi wielki biznes, i na wojn lub jak misj lub po prostu odda si na sub ksiniczce. May chopiec równie ma wgrywany do umysu infantylny obraz idealnej rodziny i jemu podobnie jak ksiniczce zmroono serce. On równie jako mczyzna bdzie aktorem. Bdzie gra silnego, zimnego wojownika, który w aden sposób nie moe pokaza uczu, emocji i saboci. Ma tylko wypenia misj i ksiniczk u boku mie, by rodzice reyserzy jego ycia i inni ludzie podziwiali go, jak to wspaniale ksi wypeni misj i speni sub. Ksie bdzie gra silnego wojownika, który jest nieustraszony i któremu pomnik postawi trzeba, jednak na poziomie emocjonalnym nadal bdzie pozostawa emocjonalnym dzieckiem, którym rodzice steruj jak robotem. I tak w dorosym yciu mczyzna jest mechaniczny, zimny jak stal, pozbawiony serca. Zdalnie sterowany jest przez rodziców, którzy uywaj mentalnego dojstika, by rozgrywa nim swoja gr. W wymiarze spoecznym takie warunkowanie mczyzn jest bardzo dobre dla spoeczestwa. Gdy na przykad, gdy jest potrzeba wysania mczyzny na wojn, mona nim mentalnie sterowa jak robotem. To co jest dobre dla spoeczestwa niekoniecznie jest dobre dla ciebie, tak byo zawsze.

            I teraz zobacz co si stanie, gdy trafi na siebie nasz ksi i nasz ksiniczka. Zarówno on jak i ona s aktorami. Poddaj si cakowicie reyserom, czyli rodziców. Na poziomie emocjonalnym s nadal dziemi, którzy chc si bawi i gra w gry, by zasuy na aprobat rodziców. Spotykaj si i zaczynaj rozgrywa gr. Ksie chce si przypodoba rodzinie ksiniczki i suy jej wiernie. Ona chce by ksiniczka pena cnót i wspiera go w tym, by osign rzeczy wielkie. Tak chc budowa paac. Ksie chce jedzi najlepszym rumakiem ( w dzisiejszym wydaniu najlepszym stalowym rumakiem super wypasionym wozem ). Ksiniczka chce by woona najlepszym stalowym rumakiem, luk karoc ( w wydaniu dzisiejszym ekskluzywna limuzyna ). Ksie stara si speni wszelkie jej wymagania, oraz dostosowywa do wskazówek reyserów – rodziców. Z zewntrz moe to wyglda normalnie, ale z normalnoci nie ma nic wspólnego. Nasz ksi ma wiele problemów, w tym najwiksze przedwczesny wytrysk lub impotencja, ksiniczka nie moe znale satysfakcji w seksie. Obydwoje maj zablokowane serca przez to ich ycie jest puste i pozbawione gbszego sensu. Czym s starsi tym gorzej psychicznie si czuj. W ich grze brakuje po prostu mioci. To jest ich najwiksza tragedia. Mona na nich popatrze tak jak patrzy si Kena I Barbie. Ich domek, gadety s nawet adne, jednak kady przy zdrowych zmysach wie, e tak nie wyglda ycie. Nasz ksi i ksiniczka uwierzyli w najwiksze kamstwo marketingowe polityków i wielkich korporacji. To kamstwo to – co zewntrz da ci szczcie. Prawda jest taka, e nawet ukochana osoba nie jest w stanie da ci szczcia. Ona jeeli to jest bratnia dusza i czy was mio, pomaga ci czu mio. Jest jak lustro dla ciebie i to jest najwikszy dar w partnerskim zwizku. Pomaga ci si rozwija, wzrasta, czu mio i pozbywa si toksycznych blokad.

Pomoc psychologiczna pomaga ci zerwa z chor gr umysu i sta si prawdziwym czowiekiem.       


[ 16:57 ] [ 26 listopad 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Dziaanie klucz do sukcesu

Mniej mów wicej rób

Czy kojarzysz tych facetów – krzykaczy, którzy a nadto chc pokaza, e s fajni? Robi wokó siebie duo szumu, jednak brakuje im klasy i jak rozmawiam z kobietami to raczej s zaenowane zachowaniem takich facetów. Skd si bierze takie zachowanie? Po pierwsze brak jest poczenia z wasn energi i dlatego osobowo nie jest zintegrowana. Przygotowujc ofert

Relacje towarzyskie  jako pierwsze pooyem nacisk na poczenie z energi seksualn. Uczc relacji towarzyskich odcinam si od filozofii szkó uwodzenia, które swoj prac opieraj gównie na manipulacji. W pracy relacje towarzyskie przede wszystkim pokonujemy niemiao i uczymy komunikacji na najwyszym poziomie. Dziki tej pracy stajesz si sob i jeeli kogo zachwycisz to swoj osobowoci, a nie gierkami manipulacyjnymi. Dlaczego w taki sposób pracuj? Manipulacja polega na tym, e dostosowujesz si do obrazu w gowie innej osoby i w ten sposób budujesz faszyw blisko. Budujesz równie obrazy w gowie innych osób, starajc si sprawi, by ta osoba wiata nie widziaa poza tob. Na chwil moe to wyj i rzeczywicie moe to dawa szybkie efekty, jednak jeeli kto chce budowa dugotrwae i bliskie relacje, to manipulacja si nie sprawdza. Wczeniej czy póniej wychodzi, e nie jeste tak wspania osob za jak si podawae. Gdy to wychodzi stajesz si aosny i mieszny. I póniej mamy tak o to sytuacj, e facet duo krzyczy, a adnego wraenia na ludziach nie robi. Moja praca polega na przywróceniu ci wasnej energii. Idziesz przez ycie dumny z tego kim jeste i co sob reprezentujesz. Nic nie udajesz, nie ma takiej potrzeby. Nie musisz za wiele mówi, gdy caa twoja osobowo promieniuje pewnoci siebie, charyzm i si. Przestajesz potrzebowa jakichkolwiek gierek. Idziesz przez ycie wiadomy tego, czego pragniesz  i kim jeste. Jeste prawdziwym mczyzn, kobieta moe by tob lub nie, gdy szuka kogo innego, jednak masz szacunek kadej kobiety. Nie jeste klaunem, sug, pantoflem, szoferem, sponsorem, przyjaciók. Kobiety równie przestaj gra z tob w swoje gry. Ty lecisz ponad tym caym wycigiem. Gdy spotykasz si z jak kobiet komunikacja jest na najwyszym poziomie i wymieniasz si z ni energi. Tu kocz si wszelkie gierki, a zaczynaj duchowe gbokie relacje. Wychodzisz poza chore koluzje wynikajce z toksycznych wzorców przekazanych przez rodziców. Oczywicie nie starasz si poprzez manipulacje wchodzi w koluzj, byle tylko by z kobiet. Pragniesz relacji na najwyszym poziomie i jeeli kobieta woli toksyczne zwizki oparte o psychik a nie serce, zdajesz sobie spraw, e ta kobieta nie jest dla ciebie. Nie musisz zachwyca wszystkich kobiet, tu nie chodzi o statystyki, tu chodzi o to, by zbudowa zwizek z kobiet, z któr bdziesz szczliwy, która podobnie jak ty wysza z gier spoecznych i chorych uwarunkowa psychiki, by powróci do naturalnoci. Jako, e zajmuje si

pomoc psychologiczna otwieram oczy ze zdumienia obserwujc trend, w którym mczyni ucz si zdobywania kobiet przez gierki wynikajce z koluzji. Te gry s napisane po obserwacji koluzji, jednak ci ludzie, którzy pisz nawet ksiki nie zdaj sobie sprawy, e tych ludzi kieruj w stron pieka obiecujc i raj. Zreszt kobiety bawi si w te same gry i maj te swoje lekturki, które równie je kieruj w stron pieka uczc je jak ma zrealizowa chor koluzj. wiat zwariowa, jednak ja w swojej dziaalnoci zawsze bd uczy ludzi jak zbudowa raj tu na ziemi, chocia uczciwie musz tu powiedzie, e pieko wynikajce z koluzji za pomoc manipulacji jest zbudowa duo atwiej, ni raj poprzez prac nad sob. Jednak fakty pozostaj takie, e nie ma drogi na skróty, albo zbudujesz pieko szybko manipulujc, albo odzyskasz kontakt z wasn natur i wyjdziesz poza wszelkie gry spoeczne. Wybór naley do ciebie. Jak zawsze.   


[ 15:27 ] [ 21 listopad 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Prawdziwy mczyzna vs may chopiec

By czy nie by prawdziwym mczyzn?

 

Prawdziwy mczyzna nie moe by zdominowany czy kontrolowany przez kobiet. Dlaczego? Jeeli, by tak si stao tym samym udowodniby, e jest gorszy od niej, niej postawiony. W takim przypadku nie mona by ju mówi o zwizku partnerskim. Ukad jaki kobieta tworzy z mczyzn zdominowanym i kontrolowanym to ukad matka – syn. Taka kobieta moe by z takim mczyzn, jednoczenie wewntrznie czuje si od niego kim lepszym, wikszym. Czym to si objawia? Mczyzna w takim ukadzie jest kierowany do suenia i wykonywania polece kobiety. Taki mczyzna nie zostaje mentalnie wykastrowany przez swoj kobiet, gdy duo wczeniej zrobia ju to jego matka i dlatego taki mczyzna wchodzi w taki ukad. Swoj kobiet traktuje po prostu tak jak matk. W takim ukadzie pojawia si oczywicie wiele konfliktów i problemów, wcznie z impotencj, brakiem ochoty na seks i przedwczesnym wytryskiem u mczyzny, ale nie o tym chciaem pisa w tym pocie. Te problemy omówi kiedy indziej. Dzi o tym jak to jest by prawdziwym mczyzn i by z prawdziwym mczyzn. Jeeli jeste prawdziwym mczyzn zostaniesz sprawdzony przez kobiety. Kobiety maj niezliczon ilo testów dziki, którym sprawdzaj z jakim mczyzn maj doczynienia. Dostaj to jakby w naturze. Kiedy ich przetrwanie byo zalene od tego, czy mczyzna jest silny i pomoe jej i dzieciom przetrwa. Obecnie kobiety nie potrzebuj mczyzny by przetrwa jednak przekaz idcy z genotypu prowadzi je do zwizania si z najsilniejszym samcem. Myl tu oczywicie o kobietach, które nie maj adnych problemów z psychik i podaj zgodnie ze swoj natur. Take mczyzna bdzie sprawdzony. I teraz jeeli okae si, e mczyzna jest saby zostanie przez siln kobiet odrzucony, przygarnity zostanie przez kobiet zaburzon, która stworzy z nim chor koluzj. Jeeli mczyzna okae si silnym mczyzn silne kobiety bd go docenia i uwielbia, kobiety zaburzone bd si go obawia i uciekn od niego. Mona powiedzie, e dokonywa si bdzie naturalna selekcja. Kobiety bd prawdziwego mczyzn bardzo wspiera. Mog nawet podsuwa mu najlepsze kobiety, gdy bd wiedzie, e zasuguje on na najlepsze kobiety. Za niego bd dokonywa selekcji, oczywicie bd go ostrzega przed kobietami, które na niego nie zasuguj. Kobiety uwielbiaj prawdziwych mczyzn i staj si jego wiernymi przyjaciókami, dlatego bardzo go wspieraj i mu pomagaj. Dla tych kobiet straszne jest to, e on wspaniay mczyzna mógby wpakowa si w zwizek z nieodpowiedni dla niego kobiet. Jeeli bd go zapoznawa to tylko z najlepszymi kobietami. Wszystko, co musi zrobi mczyzna to mie kontakt z wasn msk energi. Dlaczego miaby by zaleny od kobiety? Czy nie jest jej równy? Mczyzny równy kobiecie moe w zwizku zachowa swoje stanowisko i stworzy partnerski ukad oparty o szacunek, porozumienie i szczero. Jednak eby tak si stao mczyzna musi rozwiza konflikty w wiecie psychicznym.     


[ 15:12 ] [ 19 padziernik 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Jak kobiety bawi si mczyznami?

Ksiniczka kontra mczyzna czyli telenowele po polsku

Nie jest dzisiaj spraw prost by prawdziwym mczyzn. I mógbym wymieni tego plusy i minusy. Oczywicie jak najbardziej polecam facetom bycie prawdziwym mczyzn i absolutnie odradzam wchodzenie pod pantofel. Musz jednak tu zaznaczy, e droga prawdziwego mczyzny nie jest bardzo czsto drog usan róami. Mczyni sami zgotowali sobie ten los i teraz spijaj piwo, które sobie nawarzyli. Przez to, e za wszelk cen chcieli by z kobiet, która ich zauroczya pozbyli si tosamoci. Kobiety skorzystay z tego, e wielu mczyzn pozbyo si swojej tosamoci i urosy w niesamowit si. Przez wieki kobiety byy ciemione i teraz uwalniajc si od zniewolenia przekazywanego w niewiadomoci spoecznej poszy w druga skrajno. Wiele kobiet bierze w niewol mczyzn i bawi si sug, który odda jej swojej ycie. Oczywicie w takim ukadzie kobieta nie interesuje si potrzebami swojego mczyzny, j interesuj tylko i wycznie jej potrzeby, a mczyzna ma po prostu je spenia. Jeeli ich nie bdzie spenia w ekspresowym tempie zostanie wymieniony na inny model. Przeraa mnie absolutny brak uczu w takich zwizkach. To wyglda jak interes, biznes. Jeeli kobiecie przestaje si opaca tkwi w tym ukadzie po prostu podpisuje z kim innym kontrakt. Tak koczy wielu sucych kobiecie mczyzn. Myl, e maj jakie niesamowite zwizki i s w niezym szoku, gdy kobieta odchodzi do innego lub nie chce mie z nimi dziecka, lubu itd. Wanie, dlatego mimo wszystko nie opaca si by sug. Ja wiem, e wielu mczyzn wybiera tak drog i maj atrakcyjne partnerki, jednak gdy si przypatrzysz co oni robi, eby by z tymi kobietami to moe ci si bardzo szybko odechcie. Tacy mczyni wykonuj z robot dla wszystkich mczyzn, take tych prawdziwych. Dochodzi do sytuacji, w których kobieta nie potrafi znie adnej krytyki i w kontakcie z prawdziwym mczyzn odczuwa przemony lk. Moe kocha mczyzn, ale przez wyniesienie na piedesta przez mczyzn, nie potrafi funkcjonowa na paszczynie partnerskiej,  na której problemy si omawia i przyjmuje si konstruktywn krytyk. Kobieta taka jest przyzwyczajona do relacji ksiniczka – suga. Jeeli jej co nie pasuje strzela focha i obraa si na swojego mczyzn. Suga musi póniej biega i wyjania sytuacj o co chodzi, czym zawini. Jeeli taka kobieta ma relacj z prawdziwym mczyzn to bardzo szybko dochodzi do spicia, gdy po pierwsze on jej nie suy, po drugie domaga si szacunku i dbania o niego. Kobieta taka bardzo czsto nie próbuje nawet ukada relacji partnerskiej z mczyzn. Strzela focha i ucieka. To moe zdawa si dziwne dla mczyzn, którzy podaj zgodni ze swoj natur i jest dziwne. Silna kobieta, bez problemu potrafi przetrwa krytyk swojego mczyzny i swobodnie si z nim komunikowa. Nawet przez myl jej nie przejdzie by ucieka od niego i zrywa relacj, gdy jest z niej niezadowolony, gdy nie podoba mu si jej zachowanie. Dzi wiat jest jednak dziwny, by nie powiedzie wrcz chory i kobieta syszc sowa krytyki moe zapa takiego focha, e zerwie z nim relacj. Obrazi si moe na amen. Dzi wielu naturalnych mczyzn zadaje sobie pytanie: „O co chodzi?”. Odpowiadam. Kobiety poprzez odejcie od natury tylko powierzchownie s silne i niezalene. Na gbokim poziomie s zalene jak dzieci. A tylko niezalena i silna kobieta stawi czoo silnemu i niezalenemu mczynie. I zdradz kobietom pewien sekret, ci mczyni tego oczekuj. Mczyzna krytykuje kobiet szukajc porozumienia, jeeli nie jest psychopat nie ma celu zniszczy swojej kobiety. Jednak, gdy ta kobieta zachowuje si jak rozkapryszona ksiniczka, taki mczyzna przestaje j goni, zabiega o jej wzgldy. On nie baga, nie prosi. Pragnie by ona naturalnie dzielia z nim mio. Nie klka przed nikim, klkn moe tylko przed t, która doceni w nim prawdziwego mczyzn.      


[ 13:25 ] [ 8 padziernik 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Lk tworzy z Ciebie tchrza, ktry zdradza tych ktrych kocha

Przez lk stajesz si tchórzem i zdradzasz tych, których kochasz i wasne serce

Czy wiesz co jest najwikszym zabójc szczcia? Lk. To przez lk ludzie nie speniaj swoich marze, niszcz sobie ycia i odrzucaj mio. Lk sprawia, e ludzie oddalaj si od swojego serca i staj si bardzo narcystyczni. Zamykaj swoje serce w klatce, by narcystycznie lni i pokazywa si przed innymi. ycie dla nich staje si wybiegiem, na którym chc pokaza swoja sztuczna wspaniao. Barbie czuje si jak modelka i pragnie mie przy boku Kena. Czy go kocha? Oczywicie nie, ale tu nie chodzi o mio, tu chodzi o lans i poklask publiki, rodziny, znajomych innych ludzi. To bardzo puste i powierzchowne ycie, w którym brakuje, serca, uczu, emocji. Tu nie ma mowy o mioci to jest po prostu chora gra psychiki. Tacy ludzie staja si mechaniczni, sztuczni, jak roboty robi wszystko, by podoba si innym, a tymczasem ich serce kona gdzie wgbi, zostawione same, zgnbione, zniszczone. Tak ci ludzie niszcz swój rdze, swoja istot. Tak naprawd popeniaj ciche i niewidoczne dla innych samobójstwo. Tak przestaj y. Ich ycie moe dobrze wyglda z zewntrz, jednak wewntrz dokonuje si katastrofa. Oczywicie jak mawiaj ci ludzie: „Dobra mina do zej gry”. Tylko ta gra nie zakoczy si dobrze. Infantylno i zadufanie w sobie, nie pozwalaj tym ludziom zdoby prawdziwej wiedzy, która pokazaaby im dokd zmierzaj. Jeszcze do niedawna wierzyem, e duchowa mio, potrafi skorygowa toksyczne wzorce i odrodzi serce. Jest to moliwe, bo tak stao si w moim przypadku, jednak potrzeba do tego samozaparcia i chci rozwoju osobistego. Jeeli czowiek nie chce si rozwija i jest mu dobrze w starych sztywnych strukturach, to mio przegra z psychik. Wiem, e by moe nie napawa do zbyt optymistycznie, ale takie s fakty i lepiej wiedzie jak wyglda rzeczywisto, ni póniej czeka tygodniami, miesicami a nawet latami, a mio skoryguje psychik. Mona si naczeka a póniej przey druzgocce rozczarowanie, gdy zostajemy na lodzie, a nasza walka bya walk z wiatrakami jak literackiego Don Kichota. Dlaczego si tak dzieje. Zobacz. Dajmy na to jaka osoba bardzo kogo kocha, jednak z powodu toksycznych wzorców odczuwa ogromny lek przed ta mioci. W takiej sytuacji czym wiksza jest mio tym wikszy lek bdzie odczuwaa ta osoba. Ten lk sprawia, e osoba boi si dzieli ta mio z ukochana osob, przez to ucieka i oddala si od niej. Czym bardziej osoba ukochana napiera, tym bardziej ta ucieka. Lk sprawia, e chocia kocha, ta osoba jest tchórzem. Boi si spróbowa, dowiadczy tej mioci. Przez to, e staje si tchórzem przestaje by szczera z ukochana osob, zaczyna kluczy, zwodzi, a nawet zdradza. By nie czu lku, który wywouje mio moe nawet zacz si spotyka  z kim kto nie wywouje takich emocji. Moe nawet w tym ukadzie si czu komfortowo, zero uczu, emocji, spokój zwizek dwóch robotów, pozbawiony namitnoci, aru, ekstazy. Lek sprawi, e tchórz uciek od mioci i sta si oszustem. Najwikszym oszustwem jest kocha kogo i nie dawa ukochanej osobie przyjemnoci. Mio wymaga bliskoci. Tak jak dziecko potrzebuje bliskoci i mioci matki, tak ukochani potrzebuj swojej bliskoci i kontaktu. Tchórz staje si oszustem, bo moe wyznawa mio ukochanej osobie, a by bez uczu z kim innym. Tak tworzy bardzo schizoidalne ycie, w którym ciao rozczepia si od umysu. Dawanie komu obietnicy mioci i nie dzielenie z nim bliskoci, nie dawanie mu przyjemnoci jest wielkim oszustwem. Taka osoba oszukuje nie tylko ukochan osob, ale przede wszystkim oszukuje i zdradza wasne serce.


[ 09:10 ] [ 2 padziernik 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Wampiry energetyczne pozbawiaj ci siy

Z czym musisz si zmierzy na drodze rozwoju?

Podajc drog Mistrza ycia wci poszerzasz swoj wiadomo, a co za tym idzie coraz wicej wiesz, widzisz i rozumiesz. Mona wrcz powiedzie, e dostrzegasz to, na co inni nie zwracaj uwagi. Na tej drodze musisz przyzwyczai si do tego, e wikszo ludzi bdzie ci zawodzia. Dlaczego? Wikszo ludzi to egoici, których interesuje tylko wasny interes. Moesz by w duym szoku, gdy zyskujc wiksz wiadomo dostrzeesz, e ludzie, którzy wydawali si twoimi przyjaciómi traktowali ci przedmiotowo i wykorzystali jak rzecz. Gdy bye/a potrzebny/a uywali ci, gdy jednak im si znudzie/a lub po prostu przestali ci potrzebowa wymienili ci na inn rzecz. Ja rozumiem, e moge/moga czu si strasznie, gdy potraktowa ci tak kto, kogo uwaae/a za przyjaciela w taki sposób, jednoczenie mam nadziej takie dowiadczenia otworz ci oczy. Nie wszystko wyglda na to, co wydaje si na pierwszy rzut oka. Mistrz ycia zawsze siga gbiej dostrzega to co umyka 99% spoeczestwa. Nagle perspektywa si zmienia, moe nawet by tak, e ten którego uwaae/a za nie sprzyjajc ci osob okae si osob o wiele yczliwsz od twoich pseudo przyjació. ycie pokae ci wszystko, a ty bdziesz to widzie. Moesz dozna niezego szoku i bd na to gotowy/a. Na swojej drodze rozwoju musisz by gotów/gotowa rozstawa si z ludmi, którzy traktuj ci tylko jako ródo zaspokajania swoich potrzeb. Jak rozpozna, e jestem tak traktowany/a? -  Zapytasz zapewne. To jest dosy proste. Jeeli tylko ty dajesz, jeste dawc, a kto tylko bierze i nie oddaje ci, nie odwdzicza si, to jest dua szansa, e kto traktuje ci przedmiotowo jako ródo zasobów. Dosy mieszne i zabawne z tym historie mog wynika, gdy kto bdzie móg mówi o innym, e mógby co da lub zrobi dla ciebie, gdy sam nawet nie kiwnie palcem, by ci pomóc, a moe mie nawet wiksze zasoby do pomocy ni osoba, któr wskazuje. Jego ego przysoni inn perspektyw ni jego. Jego Ja bdzie najwaniejsze i dlatego dosy atwo odsoni si przed tob. Bdziesz widzie jego/jej egoizm w penej krasie i ju nie zmyl ci gierki tego czowieka. Przewietlisz jego/jej gr, obud i tak naprawd brzydot. Najwaniejszym zadaniem na twojej drodze rozwoju jest jak najszybsze rozstawanie si z takimi osobami. Takie osoby zatruway ci ycie i tak ju bardzo dugo. I jeeli chcesz osign szczyt koniecznie musisz je odsun od swojego ycia. Te pijawki, które wysysaj z ciebie powoli krew same nie odpuszcz, musisz je odci od siebie i póniej si zabezpiecza przed nimi. Czy pijawka moe ci co da? Raczej nie dopompuje ci czyst now krwi. Tak taki czowiek nie natchnie ci do dziaania, nie podzieli si z tob mioci, nie da ci pozytywnej energii, która pomoe ci sign po sukces. Taka osoba wykorzysta ci, zarazi swoj choroba i zostawi samego/sam w najmniej korzystnym dla ciebie momencie. Wszystko, co trzeba zrobi, to po prostu zerwa kontakt wykorzystywaczami i poda drog rozwoju indywidualnego.


[ 16:14 ] [ 19 wrzesie 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Czy zbudowae/a swoj oaz spokoju?

Czy w Twoim domu jest witynia rozkoszy?

Czy stworzye/a swoj oaz szczcia? Zapytam moe inaczej: Czy chcesz w ogóle stworzy swoj oaz szczcia? By moe w tej chwili pukasz si w gow i mówisz: „O co w ogóle chodzi temu gociowi?”. Ju odpowiadam nie denerwuj si. Czy budujesz w swoim domu oaz szczcia i spokoju? Czy Twoja sypialnia jest miejscem rozkoszy i mioci? Wiem, e moe tak nie by. Jakbymy odwiedzili 100 domów okazaoby si, e 90% z nich to poligony walk, które codziennie si odbywaj, z krótkimi rozejmami, na przykad w wita. W wielu domach sypialnia nie jest miejscem witym, a takim miejscem powinna by. Tak w sypialni dzieje si magia, dwoje kochajcych si ludzi czy si i wychodzi dziki mioci poza swoje ego. W tym miejscu w powietrzu powinna si unosi tylko mio. Jeeli jest konflikt i para si kóci, na pewno nie powinno to si odbywa w sypialni. Ludzie kóc si, a nastpnie si kochaj, nawet do intymnoci przenosz agresj, walk o dominacj i zdobycie wadzy nad drugim czowiekiem. To nie jest zdrowe. To prowadzi do tego, e zabijasz wszystko co najpikniejsze, zarówno mio jak i swojego ducha. Nie dziwi wic, e jak ludzie walcz, nawet w óku to cay dom zamienia si w wielki poligon i e spokoju tam nie dowiadczysz. Bardzo atwo wszystko zniszczy, dlatego dbaj o szczegóy, one pomog utrzyma to, co was zczyo. Mio. W sypialni niech bd pikne kwiaty, niech bd kadzideka i inne pikne przedmioty. Niech to bdzie dla was taki mini raj. Po caym dniu cikiej pracy i gonitwie za pienidzem bdziecie doznawa najwspanialszych rozkoszy w swoim mini raju. Zobacz jak piknie bdzie si yo, ze wiadomoci, e po powrocie znajdziesz si w swoim mini raju. Na pewno bdzie si lej yo. Nagle dostaniesz skrzyde i wiatru w te skrzyda. Polecisz wysoko i bdziesz lecie ponad wycigiem nieszczników, którzy z wasnego domu uczynili plac boju. Czy twój/twoja partner/ka to twój wróg? Dlaczego wic tak zaciekle z nim walczysz? Walczysz o jakie granice? Dom chcesz podzieli na dwa pastwa, które maj tam jaki sojusz, ale zbytnio to si nie lubi. Co takiego chcesz stworzy? Rozumiem, e taki zwizek jest dla ciebie dobrym interesem? Inaczej nie byoby sensu w tym tkwi jeeli nie ma mioci. Jeeli kogo kochasz chcesz mu dawa, dzieli si nim od serca, a nie oddziela si od niego odgradza i walczy o swoje jakby od tego zaleao twoja egzystencja. Mieszkasz z wrogiem? To jak to w kocu jest masz wroga czy przyjaciela u boku? Jak to sprawdzi? – Zapytasz zapewne. Jest dowiadczenie, które pokazuje, czy kochasz prawdziwe ca swoja dusz i caym swoim sercem osob, z któr chcesz i przez ycie. To dowiadczenie przynosi samo ycie i zwykle tak jest, e nadchodzi taki dzie próby dla mioci. Taka próba generalna nadchodzi wtedy, gdy kto próbuje niszczy Ci relacj, atakuje osob, z któr jeste, uderza w zwizek. I teraz jeeli nie czujesz osoby, z któr jeste, nie masz z ni porozumienia i poczenia, to kto z zewntrz moe bardzo atwo robi taki zwizek, gdy nie ma midzy ludmi, którzy s ze sob silnych wizów. Jeeli jednak takie wizy s, to raczej staniesz murem za osob, któr kochasz i bdziesz broni waszego zwizku. Nie wane kto bdzie atakowa, moe to by kto bliski, jeeli kochasz prawdziwie bdziesz broni partnera/partnerk. Gotowo do walki o wasz zwizek pokazuje si i moc mioci. Tylko wtedy mona zbudowa oaz szczcia w zwizku i swój may prywatny raj na ziemi. Pomoc psychologiczna DSMaster uczy budowa takie relacje, relacje na najwyszym poziomie.       


[ 12:25 ] [ 1 wrzesie 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Mczyni bez jaj

Wytwór naszych czasów mczyzna discopolanin czyli czowiek zniewolony, pozbawiony duszy i energii biologicznej

Igrzyska olimpijskie si skoczyy i Polacy wypadli fatalnie. Nie zdziwio mnie to zbytnio, gdy ju od duszego czasu trbi o tym, e w naszym kraju wojowników, którzy potrafi walczy jest na lekarstwo. Liczyem na siatkarzy, ale równie oni zawiedli i w tym pocie chciabym pokusi si o analiz tej sytuacji i wyjani Ci co si stao. Skoncentruj si tutaj na meczu z Rosj. Ju po wyjciu na boisko Polacy wygldali jak choptasie. Rosjanie wygldali przy naszych jak herosi. Na trybunach kibice Rosji dumnie pokazywali flag Rosji z narysowanym niedwiedziem, co ma symbolizowa potg Rosji. A polscy kibice? Jak to Polacy z nowej naszej kultury discopolowej czuli si jak na festynie. Na boisku miaa rozegra si sportowa wojna, któr w gowie przegrali w hali zarówno kibice jak i zawodnicy. Kiedy mecz si zacz wszystko si stao jasne. Polacy dostawali baty jak nigdy, a pono s Mistrzami, zdobyli przecie pierwsze miejsce w Lidzie wiatowej. Nie zasuguj jednak na miano Mistrza. Mistrz to czowiek, który pozby si wszystkich swoich problemów. Siatkarze maj w swoich gowach wiele problemów mentalnych, które nawet nie zostay tknite. Mecz z Rosj pokaza to dobitnie. „Co wic si stao?” – Zapytasz. Uwaga Master Trener z DSMaster przybywa, by wyjani Ci to, czego prawie nikt nie rozumie. Trenerem siatkarzy jest Woch, jest doskonaym specjalist, ale nie rozumie mentalnoci Polaków, nie zna zapewne równie naszej historii, któr mamy przekazywan przez przodków w genotypie. Polak czuje si niewolnikiem, przez tak wiele wieków by niszczony przez potgi pastwowe, e niemal wkodowane w psychice ma, e jest sug Pana – Niemca, Rosjanina. Czy zauwaye/a jak si zachowuj Polacy jak wyjad zagranic? S zachwyceni. Chc suy Anglikowi, Amerykaninowi. Polak za to, by Pan z Zachodu go pochwali, bez zmruenia oka niszczy swojego brata Polaka, donosi na niego, oszukuje go i kradnie. Niezbyt to jest fajne co Ci tutaj opisuj, ale chc Ci to wyjani, eby wiedzia/a co tak naprawd si zadziewa. Polak jak wyjedzie za granic, czuje si niewolnikiem i podlegym Panu zachodniemu. Próbuje sobie poradzi pod zaborem i dlatego pozbywa si honoru, dumy i innych wartoci, zdradza swojego brata. To wszystko wynika z lku przed mierci. W genotypie jest zapis, e w kadym momencie Pan moe pozbawi Ci ycia, jeeli bdzie mia taki kaprys. To czyni z Polaka bezwoln owc, która potulnie idzie pod nó, gdy Pan tak zadecyduje. Polak jest takim niewolnikiem, e zagranic boi si wej do dobrej restauracji i zamówi co, gdzie wiadomo klient jest panem w takich lokalach. Mentalno jest wszystkim. Co si wic stao na meczu siatkarzy Polska – Rosja? Przekaz idcy z genotypu otworzy si i cakowicie sparaliowa naszych. Caa oprawa igrzysk i wielkiej rywalizacji narodów o prymat sportowy, otworzy gboko wkodowane w genotyp wzorce. Polski siatkarz niewolnik, na gbokim poziomie pomyla, nie mog wygra z Rosj, gdy wtedy mój Pan byby na mnie zy, by moe wtrci by mnie do wizienia lub nawet zabi. Lepiej nie walczy  z nim, podda si, eby by zadowolony, wtedy mnie nie skrzywdzi. Oczywicie Anastazi nie mia pojcia co zadziewa si w gowach zawodników i e wszystko idzie z niewiadomoci zbiorowej naszego narodu. Wida byo jego rozpaczliwe przemowy w czasie przerwy w których mówi: „Trenujemy to codziennie, a nagle nie potrafimy tego dzi gra”. Problem nie tkwi w umiejtnociach, bo przecie w Lidze wiatowej Polacy udowodnili swoje umiejtnoci. Problemem jest mentalno niewolnika, z któr ja si rozprawiam u swoich klientów ju w pierwszym darmowym poradniku, który moesz pobra na górze tego bloga. Moi klienci którzy korzystaj z pomocy psychologicznej zrywaj ze zgubnym acuchem pokoleniowym i przekazem idcym z genotypu. Czy mona byo wygra z Rosj? Oczywicie. Tylko trzeba byo odpowiednio zadziaa na mentalno zawodników. Co ja bym im powiedzia? Ju mówi: „W Lidze wiatowej osignlicie Mistrzostwo, pokazalicie, e jestecie Mistrzami. Teraz Rosjanie chcc nam odebra to mistrzostwo. Przez wiele wieków odbierali nam nasze ziemie, nasz godno, nasze prawo do ycia. Gwacili nasze kobiety i zabijali nasze dzieci i starszyzn. Wybili w pie kwiat naszego spoeczestwa. Teraz podnosimy si z ruin, powstajemy. Nie pozwolimy, eby po raz kolejny nas zniszczyli. Odzyskamy mentaln wolno. Ju nigdy wicej nie bdziemy ich niewolnikami. To wszystko co si wydarzyo jest histori, jednak ta historia jest cigle w nas ywa, gdy jest przekazywana z dziada na ojca, z ojca na syna. Pora przerwa ten zgubny acuch pokoleniowy. Jestemy wolnymi ludmi i dzi na boisku pokaemy, e wolny czowiek jest zawsze silniejszy, od tego, który próbuje stamsi innych. Sia nic nie znaczy stojc naprzeciwko umiejtnoci i mdroci. Dzi pokaemy caemu wiatu, e pikno gry wygrywa z si. Nasze kobiety, nasza starszyzna bdzie z nas dumna bo uwolnimy si dzi z mentalnej niewoli nie tylko my uwolnimy cay naród i powiemy gono, e domagamy si szacunku zarówno na boisku jak i poza nim. Nawet od takiego kraju jak Rosja.” Zawodnicy usyszeliby to przed meczem i wygraliby ten mecz, gryliby parkiet a wygraliby, tym bardziej, e umiejtnoci mieli lepsze. A tak stao si to, co dzieje si od wieków. Polacy pokazali, e nie maj jaj i s chopcami do bicia, niewolnikami, którzy spuszczaj gow, gdy kto si próbuje ich zdominowa. Na boisku moglimy obserwowa mier polskiego mczyzny. A ezka w oku si zakrcia, gdy czowiek pomyla, e istniaa kiedy husaria, póniej uani. Polski wojownik, który jak wchodzi do jakiego domu ludzie cichli, jego honor, duma, sia, wartoci budziy ogólny szacunek i podziw. Oj mam do ogldania polskich sportowców chopców paczcych, którym trzeba piewa „Polacy nic si nie stao”. Jakby Rosjanie nas najechali i znów bymy byli pod zaborami te trzeba by im piewa: „Polacy nic si nie stao?”. Moe jeszcze kwiatami ich bycie witali?      


[ 11:26 ] [ 15 sierpie 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Widzisz, wiesz, czujesz wszystko cz. 3

Life Master widzi niewidoczne dla oczu cz. 3

Bycie Mistrzem wasnego ycia oznacza, e bardzo duo widzisz i wiesz, jednoczenie ludzie mog prowadzi z Tob tak potn gr manipulacyjn, e moesz co przeoczy. Nawet jeeli co przeoczysz to jako Mistrz ycia nawizujesz wspaniae relacje z otoczeniem i jeeli co przeoczysz przeka Ci informacje ludzie, z którymi masz dobre relacje. Ostatnio dowiadczyem tego na swojej skórze. Miaem pewn relacj z kobiet. Bya to relacja koleeska, chocia ta kobieta ostro ze mn flirtowaa, co mi nie grao i nie chciaem wchodzi w gbsz relacj. Teraz gdy myl o tym piszc te sowa, wydaje mi si, e brakowao mi w tej kobiecie gbi, duszy i wraliwoci. Ona interesuje si bardzo powierzchownymi relacjami nazywajc to korzystaniem z ycia. Jej ycie przypomina bardziej teledysk i ni gbok egzystencj. Nie podobao mi si w jaki sposób ta kobieta yje i oczywiste byo, e nie zauroczya mnie swoj osob. Lubiem j jednak i znajomo z ni utrzymywaem, a ona co jaki czas próbowaa zbudowa ze mn powaniejsz relacj. Mnie jednak jako nie cigno do niej, eby nie powiedzie, e wrcz odpychao. W ostatnich dniach z pracy spotkaem nasz wspóln przyjaciók. A musz Ci powiedzie, e z t przyjaciók mam bardzo dobry kontakt, mona powiedzie, e nadajemy na tym samych falach i doskonale si rozumiemy. I czytaj dalej by si przekona co si wydarzyo. Rozmawiam z t koleank, któr spotkaem w drodze z pracy i ona mówi do mnie: - Syszaam, e spotkae si z X na dyskotece. Ja odpowiedziaem: - Tak, chciaem z ni potaczy, ale powiedziaa, e jest z facetem i nie moe. Koleanka mi odpowiedziaa: - A wiem, z którym. Ja powiedziaem: - Taki nieciekawy go. Wtedy koleanka wyjawia mi to, czego tamta mi nie pokazywaa i o czym nie wiedziaem: - Pewnie ma duo zer na koncie. Ja zdziwiem si: - To ona jest tak materialistk? K: To nie wiedziae? Jak widzisz nawet bdc Mistrzem wasnego ycia moesz co przeoczy. Widzisz i wiesz bardzo duo, ale jak kto chce bardzo ukry pewne rzeczy przed Tob to je ukryje. Bycie Mistrzem nie polega tylko na tym by mie wiedz i dostrzega to, co jest ukryte przed wzrokiem i suchem. Bycie Mistrzem polega te na tym, e dajemy pozwolenie, by wiat nam pomaga i nas wspiera. Poprzez budowanie znakomitych relacji z ludmi i otoczeniem sprawiamy, e ludzie si o nas troszcz i chc dla nas jak najlepiej. Wtedy nawet jak kto próbuje nami manipulowa dla wasnych korzyci lub po prostu nie chce nam powiedzie o sobie prawdy, wtedy tak informacje otrzymujemy od osób, które znaj ta osob lepiej czy duej od nas. Nie wane czy wiedza przychodzi do nas poprzez wgld w druga osob czy poprzez informacj od osób trzecich, wane, e przychodzi i mamy dziki temu cay ogld sytuacji i jestemy jakoby chronieni przez wiedz. Nie wchodzimy w relacje, które byyby dla nas toksyczne. Nie wiemy si z osobami, które graj i maj cakowicie inne pragnienia, ni my. Idziemy swoja drog i dostajemy wsparcie od osób, które naprawd nas szanuj i lubi. Tak wanie wyglda ycie Mistrza ycia i tak naprawd on nie dowiadcza, a tak duo przykrych rzeczy jak inni. On posiada wiedz i intuicj, a dodatkowo jest wspierany przez mistrzowsk druyn, któr tworz jego najbardziej oddani przyjaciele. Jak moesz si domyle jest bardzo maa szansa, by w tej sytuacji kto co móg ukry, oszuka czy w manewrowa Ci w co, co zniszczy Tobie ycie. Pomoc psychologiczna pomaga ci sta si Mistrzem wasnego ycia.


[ 10:06 ] [ 7 sierpie 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Widzisz, wiesz, czujesz wszystko cz. 2

Life Master widzi niewidoczne dla oczu cz. 2

 

Postanowiem napisa drug cz, gdy wydaje mi si, i ten temat wymaga jeszcze wyjanienia. Dlaczego energia seksualna kieruje si w stron tej samej pci, perwersji lub pornografii? Energia pynie wzdu ciaa od dou w gór. Od narzdów pciowych przez serce, a do gowy. Tak wyglda naturalny przepyw energii i jeeli tak to si odbywa to zobacz co si dzieje. Energia seksualna wyrusza z dou w formie przycigania, magnetycznego pocigu, podania do obiektu i dociera do serca, tam zamienia si w mio, podanie przyjmuje wysz form przycigania, bardziej duchowego. Energia nadal wzrasta i dociera do umysu powodujc zwikszenie wiadomoci i rozwój jednostki, wpywa take na psychik korygujc czasami ze wzorce. Tak czowiek zyskuje wgld w siebie, w drugiego czowieka i egzystencj. Tak powinno by. Teraz wemy sytuacj, w której osoba jako dziecko widziaa lub dowiadczya przemocy czonka rodziny. Ta sytuacja powoduje sytuacj, w której zranione zostaje serca i w wiecie psychicznym czowiek zamyka si na mio, dzielenie si, otwarto i relacj. Energia rusza z dou, jednak siami psychiki jest hamowana, gdy osoba ma zranione serce, przepuszczenie tej energii przez serce jest dla tej osoby z byt bolesne, dlatego postanawia zosta na najniszym poziomie i tam zatrzymuje energi. Energia naturalnie chce i w gór, ale jest hamowana. Natura te tworzy przyciganie seksualne, ale czowiek skrzywdzony hamuje je. Energia jednak jest potna i chce wyj. T sytuacj mona zobrazowa buzowaniem si wody w kotle na penym ogniu. Psychika si tak jak przykrywka trzyma par, która chce za wszelka cen si wydosta. Psychika przytrzymuje par, jednak ta zrobi w kotle szczelin lub znajdzie nieszczelno. Ta nieszczelno to skierowanie energii w stron homoseksualizmu, perwersji i pornografii. Ta metafora moe odda to co si zadziewa. Przepyw energii nie jest naturalny i idzie w jakim innym kierunku, znajduje sobie ujcie, gdy nie moe by utrzymana, jednoczenie nie jest to zgodne z natur i nie prowadzi czowieka do rozwoju indywidualnego. Pozwala mu tylko nie zwariowa od nadmiaru nagromadzonej energii. To takie upuszczanie pary z kota. Pomaga temu kotowi nie wybuchn, jednoczenie nie jest to sytuacja, w której ta para jest odpowiednio prowadzona, w bezpieczny sposób i dajca jak korzy jednostce. Sytuacja jest tak naprawd niebezpieczna i w kadym momencie ten kocio ( psychika ) moe si rozlecie, gdy wykonuje prac, która nie jest ani naturalna, ani korzystna. Co trzeba zrobi? Trzeba zdj pokryw i skierowa t buzujca par w odpowiednim kierunku. To robi si na terapii. Take mio moe sprawi, i w psychice dokona si korekta i odpuci pokryw, wtedy energia popynie. W ten sposób samoczynnie dokona si rewolucja, energia dotrze do serca i jakby zablini rany, nastpnie dalej popynie jeszcze w gór poszerzajc wiadomo i dajc wgld w ludzki umys i ducha. To jest jak magia i dlatego ludzie w tak niesamowity sposób reaguj na mio. Jeeli to jest gboka duchowa mio to zmiany mog si dokonywa zarówno w ciele jak i psychice. Najlepsi terapeuci pracuj w oparciu o ta energi, jednak dla szarego Kowalskiego jest to jak magia, bo zaiste jest to prawdziwa magia ycia i jego kwintesencja. Pomoc psychologiczna DSMaster oczywicie jest oparta na pracy z ta energi.     

 


[ 17:03 ] [ 31 lipiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Widzisz, wiesz, czujesz wszystko

Life Master widzi niewidoczne dla oczu

Jeeli czytasz tego bloga wiesz, e omawiam na nim tematy, o których 99% ludzi nic nie wie, a ten 1 % nawet jeeli wie boi si mówi. Life Master niczego si nie boi i wyjawia tajniki psychiki i relacji spoecznych. Ostatnio duo pracuj, jednoczenie staram si znale czas na relaks. Wczoraj pobiegem do lasu powylegiwa si na play przy jeziorze i zaobserwowaem ciekaw sytuacj. Dziel si ni w tym pocie. Leaem na rczniku a przede mn opalaa si trójka ludzie. Dwie mode kobiety i mody mczyzna. Jeden rzut oka na faceta i wiedziaem, e jest pantoflarzem wrcz wzorcowym. Kobietom musiaem si troch bardziej przyjrze ale przed Life Masterem nic si nie ukryje. Po tym jak na siebie patrzyy i dotykay si po chwili wszystko stao si jasne. To byy lesbijki, które byy kochankami. Co robi wic w tym ukadzie ten facet? Jeeli to czytasz i jeste mczyzn to nie myl, e ten facet by w tym ukadzie w doskonaej sytuacji, bo jest dopieszczany przez dwie kobiety. Nic z tych rzeczy. Ten facet to ich szofer, sponsor po prostu suga. Zapewne w jednej jest zakochany lub nawet si z ni spotyka, tylko biedak nie wie, e ona bardziej woli dziewczynki od chopców. Czy zatem ten mczyzna w tej sytuacji stoi na przegranej pozycji? Ten facet raczej tak. Miaem kontakt z lesbijkami i w kontakcie z nimi trzeba mie skór tward jak hipopotam. Wszystko co mczyzna bdzie robi lesbijki bd odbieray jako chore, dziwne jakie nie na miejscu. Lesbijki maj zaburzon energi seksualn i s bardzo negatywnie nastawione do mczyzn. Dlaczego kobieta zostaje lesbijk? Wynika to z faktu, i w dziecistwie dziewczynka zostaa skrzywdzona przez mczyzn najczciej ojca lub bya wiadkiem przemocy mczyzny wobec matki. Dla dziecka byo tak okropne i cikie dowiadczenie, e wspóczujc matce lub czujc si skrzywdzone dziecko psychicznie odrzuca wszystkich mczyzn i nastawia si negatywnie do pci mskie, jednoczenie na piedesta wynosi wasn pe. To sprawia, e zainteresowanie seksualne kieruje si w kierunku wasnej pci. Tak wanie rodzi si homoseksualizm. W wietle psychoterapii homoseksualizm to choroba wynikajca z zaburzenia seksualnoci. Ju wczeniej pisaem, e w psychice zarówno kobiety jak i mczyzny s wzorce zarówno eskie, jak i mskie. Przy zych dowiadczeniach kobieta ma zy wzorzec mski i funkcjonuje tylko opierajc si o wzorzec eski. Jak atwo si domyle jej ycie jest niepene. Moe z tego nie zdawa sobie sprawy, ale to wida. Ja widziaem u kobiet, które tutaj opisuj cakowicie odcicie od energii biologicznej. Ich funkcjonowanie szo z ego i nie wida byo pynnoci ruchów. Facet, który by z nimi raczej nie ma wielkich szans na sukces, gdy on by odcity od energii mskich. Take caa trójka bya odcita od naturalnej energii biologicznej i sobie tak tworzy ycie poprzez ego. eby przywróci kontakt z naturaln energi potrzebna jest terapii lub mio, która wstrznie self obiectami. Jest moliwo, e mczyzna, który emanuje msk energi tak pobudzi kobiet, która obrócia si przeciwko pci mskiej, e skoryguj si jej ze wzorce mskie i nagle przestana j pociga kobiety. Miaem taki przypadek take wiem, e jest to moliwe. Nie jest to jednak sprawa prosta i jako mczyzna musiaem by twardy jak skaa. Wkraczasz jak tajfun w wiat kobiety z ca moc energii seksualnej i nastpuje wtedy w jej psychice istna rewolucja. Wszystko si zmienia, cay wiatopogld. Dzieje si tak, gdy ona nie moe zaprzeczy energii, która odczuwa. Nawet jeeli psychika si przed tym broni, w kocu musi odpuci. Tak odbywa si korekta.  Nie suchasz adnych gupot które mówi Ci kobieta, dajesz po prostu robi swoj robot energii seksualnej. Trzeba jednak tutaj doda, e to moe potrwa. I trzeba si zastanowi czy warto. Mnie fascynuj energia seksualna, take dla mnie jest to bardzo cenne dowiadczenie, jednak w wielu przypadkach lepiej si nie mczy i da sobie spokój z nawracaniem lesbijek i przywracaniem ich do normy. Od tego jest terapia. Ja to zrobiem, ale ja mam wiedz, jeeli nie masz wiedzy raczej Ci si nie uda i otrzymasz tylko mnóstwo ran psychicznych, take lepiej sobie odpuci i znale dziewczyn heteroseksualn. Pisz Ci o tym, eby widzia/a te procesy, bo one mog Ci uchroni przed bólem psychicznym. W swojej ofercie mam budowanie relacji damsko - mskich opartych o naturaln energi seksualn    http://www.dsmaster.pl/relacje-towarzyskie


[ 15:50 ] [ 25 lipiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Klucz do mioci

O mio musisz dba

 

Ostatnio z przyjacielem odbylimy ciekaw rozmow na temat relacji damsko mskich, zwizków i mioci. Z naszych dywagacji wysnulimy wnioski, i mio jest jak kwiat, który trzeba podlewa. Oczywicie dobrze, gdy wlewa si wod, jeszcze lepiej odywk, wtedy ten kwiat ronie, rozwija si i staja si coraz pikniejszy. Niestety wielu ludzi zamiast wody czy odywki podlewa ten kwiat kwasem. Czym jest ten kwas? Ten kwas to zdrady, kamstwa, zaniedbywanie kochanej osoby, krzywdzenie, upadlanie, wykorzystywanie, nieszanowanie itd., itd. Gdy to si dzieje mio zamienia si w walk i wojn dwojga ludzi, którzy znajc sabe punkty tam kieruj pociski. To jest bardzo wyniszczajca wojna i jak atwo si domyli po niej mog zosta tylko zgliszcza. Bardzo ciko póniej trzeba pracowa, by na tych zgliszczach móg ponownie zakwitn kwiat mioci. Kwiat przez rónorakiego rodzaju ciosy jest poamany. Naprawd wielkiej pielgnacji, troski i waciwego dziaania potrzeba, by ten kwiat znów móg zachwyca swoim piknem i wdzikiem. Rany bardzo dugo si goj. Dzieje si dlatego, e pociski id w odsonite przez uczucie serce. Ludzie, gdy s zakochani, otwieraj si i zdejmuj pancerz, który nosz chronic si przed ludmi. Ludzie zakochani nie maj pancerza, maj odsonite serce i to serce dowiadcza jeszcze niezwykych wzrusze. Wyobra sobie teraz sytuacj, w której przy takim otwarciu i wzruszeniu dostajesz cios w serce. To musi bole mocno prawda? I boli. Dlatego wielu ludzi ucieka od mioci bojc si tego bólu. Chc jak najszybciej zaoy ponownie pancerz na serce, by nie czu tego wielkiego bólu. Ludzie powinni by tego wszystkiego wiadomi i unika zadawania bólu ukochanej osobie, wtedy, gdy ta ma otwarte serce. wiadomo partnera moe uratowa mio przed zniszczeniem. Zauwaylimy równie, e dla mioci bardzo wane jest jak zostawimy partnera. To znaczy, jeeli zadasz ukochanej osobie ogromny ból i tak to zostawisz na dugi okres ta osoba zostaje z tym bólem i wszystkie dobre, pikne dowiadczenia s wypaczane przez ten ból, który jako ostatnie dowiadczenie staje si dominujcy. Ten ból rodzi te ogromny lk przed tym, e takich dowiadcze bdzie wicej. Wtedy ludzie boj si, e ich osobowo moe tego nie znie. Wielu wtedy wycofuje si. Stwierdzilimy, e jeeli nawet na jaki okres ukochani musz si rozsta, to jeeli ostatnie dowiadczenia s pikne to one bd przez okres rozki scalay zwizek. Oczywicie, aby mio przetrwaa rozk potrzebne jest zaufanie partnerów, szczero i gotowo, by zrobi wszystko, by utrzyma relacj miosn.   


[ 18:23 ] [ 21 lipiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Jak kochasz i szanujesz siebie, potrafisz kocha i szanowa innych

Szacunek do siebie chroni przed egoistami

Najwaniejsz spraw i podstaw relacji jest szacunek do samego siebie. Jeeli szanujesz siebie bdziesz te wymaga, by inni równie Ci szanowali. A z tym powiem Ci moe by rónie, gdy ludzie s tak uwikani w swoje ego, e mog w ogóle o Tobie nie myle. Tak, tak. Jeeli wydaje Ci si, e ludzie rozmylaj o Tobie i zastanawiaj si jak to Ci zrobi jak niespodziank to moesz niele si zdziwi. No nie wszyscy oczywicie. Rodzina, przyjaciele Ci prawdziwi, ludzie, którzy Ci kochaj myl o Tobie, ale przyznasz zapewne, e tych ludzi nie ma, a tak wielu prawda? Szacunek pomaga Ci ustawi w relacjach waciw ram interakcji. To nie jest takie proste, gdy dochodz do gosu due emocje lub wielkie uczucia. Gdy na przykad si zakochasz moesz robi rzeczy, których przy normalnym stanie emocjonalnym i uczuciowym nigdy by nie robi/a. Szacunek wasny pozwala Ci rzeczowo i trzewo spojrze na sytuacj i oceni, czy kto w relacji daje Ci tyle ile potrzebujesz lub czy odwzajemnia si za to, co Ty ofiarujesz. Nie radz Ci do koca wierzy w mio, gdy kady ma psychik, która bya ksztatowana przez jaki tam rodziców i moe by tak, e czym wiksza mio tym bardziej ta osoba bdzie si baa. By moe otwierasz w tej chwili oczy ze zdziwienia, ale tak jest. Bardzo duo ludzi buduje swoje relacje poprzez ego, nie przez serce. Jak zapewne si atwo domyli tacy ludzie s bardzo egoistyczni i czsto nie widz nic wicej poza czubkiem wasnego nosa. Ciebie te nie dostrzegaj, choby nawet styka/a si z ich nosem. Dlaczego? Ich nos jest najwaniejszy. Twój dla nich nie ma znaczenia. Ego trzyma bardzo mocno kontrol i tacy ludzie myl, e kontrolujc sytuacj s silniejsi. Oczywicie jest to substytut i fikcja ego, jednak na tej iluzji wielu ludzi buduje swoje ycia. Teraz wyobra sobie, e zakochujesz si w osobie, która jest pod silnym dziaaniem ego i trzyma potn kontrol nad uczuciami i emocjami. Przyjmijmy sytuacj, e pobudzie/a potnie emocje tej osoby. Co si teraz stanie? Pewnie pomylae/a teraz: „Jak to co, ta osoba rzuci mi si w ramiona i bdziemy yli dugo i szczliwie”. A wanie nie. Osoba, która chce silnie kontrolowa swoim ego uczucia i emocje i przez to kontrolowa swój wiat ucieknie od Ciebie jak najdalej. Nie dziw si, gdy to Ci si przydarzy, by moe ju Ci si przydarzyo. Ta osoba boi si mioci, gdy mio oznacza utrat przez ego kontroli. Ta osoba postrzega to tak, jakby cay wiat mia jej run. To jest oczywicie chora gra umysu wynikajc ze zych wzorców, gdy mio nie rujnuje wiata i nie niszczy ego tylko sprawia, e ycie staje si peniejsze, pikniejsze i gbsze. A osoba, która dowiadcza mioci wreszcie moe poczu si prawdziwym czowiekiem. Gdy jednak spotkasz osob, która kontroluje uczucia i emocje ego to musisz by przygotowany/a na to, e czym wiksz mio wywoasz tym szybciej i dalej taka osoba ucieknie od Ciebie. Taka osoba chce gry chorej i starej jak wiat, to prosta gra, chce by matk dla chopca w mczynie i chce by on by jej ojcem dla dziewczynki w niej. Jednak jeeli chodzi o prawdziw i dojrza mio dwóch niezalenych jednostek, to taka osoba boi si jej jak diabe wiconej wody. W takiej sytuacji, gdy kto ucieka od najpikniejszych i najwspanialszych rzeczy na tym wiecie ratuje Ci szacunek do samego siebie. Nie biegasz, nie bagasz, nie tumaczysz nic tej osobie. Jeeli pokazae/a co piknego, a kogo to przerazio akceptujesz to. Szanujesz siebie i wiesz jak wiele masz do zaoferowania, dlaczego miaby/miaaby kogo baga, by wzi od Ciebie najcenniejsze skarby. To z t osob co jest nie tak. Zobacz pokazujesz komu zoto i mu je dajesz, a ta osoba ucieka. Co mylisz o takiej osobie?  


[ 16:36 ] [ 9 lipiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Mczyzna i kobieta, dlaczego odczuwaj wzajemne przyciganie?

Za co si kocha?

Koleanka zadaa mi wane pytanie: „Za co mczyni kochaj kobiety?”. Ja kocham mdre kobiety, nie kocham nie mdrym kobiet. To tak pó artem, pó serio. Wyglda to jednak tak, e mczyzna poszukuje i kobiety zastanawiaj si czego ten mczyzna poszukuje. Moe spotyka si z wieloma kobietami i z adn nie stworzy zwizku. Kobiety mog postrzega takiego mczyzn jako playboya, który nie szuka staego zwizku, tylko krótkotrwaych relacji. Tak sdz kobiety, które patrz powierzchownie na tego mczyzn. O co wic chodzi temu mczynie? Ten mczyzna pokocha mocno i prawdziwie kobiet, jeeli ta uruchomi w nim wtek eski. Kady z nas zarówno kobieta jak i mczyzna ma w psychice wzorce zarówno mskie jak i eskie. Wynika to z tego, e dziecko jest ksztatowane przez matk i ojca, kobiet i mczyzn. Mczyzna idzie przez ycie i poszukuje odpowiedniej dla siebie kobiety. Jeeli jednak kobieta nie pobudzi wtku eskiego zakodowane w skryptach w psychice, taki mczyzna wewntrznie bdzie czu, e wci musi poszukiwa. Jeeli spotka kobiet, która uruchomi w nim wtek eski poczuje, e to wanie jest to. Ta kobieta pomaga mu poczu peni zespoli wzorce mski i eskie. To jest tak fantastyczne uczucie, e ten mczyzna przestaje poszukiwa i osiada przy tej kobiecie. Oczywicie bardzo j kocha, gdy dziki niej czuje si lepszym czowiekiem, zespolonym wewntrznie i zintegrowanym. Ta kobieta jest jego dopenieniem i dlatego czsto ludzi mówi o tym, e poszukuj drugiej poówki. Tu nie chodzi o szukanie drugiej poowy, bo nikt nie jest poow, tu chodzi o poszukiwanie osoby, która pomoe nam zintegrowa wzorce. To ma taka niesamowit moc, e wzorce w takiej mioci mog si nawet skorygowa. Sia takiej mioci jest tak wielka, e moe zmieni cae ycia czowieka, który jej dowiadczy. Tak samo jest w dug stron. Jeeli mczyzna pomoe kobiecie poczy si z jej wtkiem mskim, bdzie go szaleczo kochaa. Mczyzna pomaga tej kobiecie uzyska peni i ona czuje si tak, jakby powrócia do swojego wewntrznego domu. Wreszcie czuj si sob, wie kim jest, czego chce, z kim chce by. Nawet jeeli wzorzec mski by zy, to mio dokonuje korekty. Mio wykonuje samoczynnie wykonuje prac terapeutyczn. To jest niesamowite, bo te procesy dokonuj si na poziomie wymiany energii, której oko czowieka nie jest w stanie dostrzec. Czowiek po prostu dowiadcza procesu wymiany energii, korekty wzorców. Gdy kobieta zyska peni dziki mczynie staje si on czci jej wiata i ona go uwielbia, kady atak na tego mczyzn oznacza dla niej take atak na ni sam. Taka kobieta skoczy w ogie za swoim mczyzn i ju na pewno nie odda go innej. Jest gotowa walczy do upadego o niego i usun kad, która bdzie chciaa zniszczy jej szczcie. To wanie sekret mioci. I odpowied na pytanie: „Za co si kocha?”.    


[ 10:21 ] [ 2 lipiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Dupa znaczy dupek?

Mczyzna - Dupa

Ostatnio syszaem z ust moich uczennica take innych modych kobiet okrelenie mczyzny – „dupa”. Niby byo to mówione w kontekcie komplementu. Czy aby na pewno jest to komplement? Kiedy mczyzna by przystojny, dobrze zbudowany, atrakcyjny a dzi jest dupa. Jak tak sobie to analizuje to kobiety, które tak mówi, traktuj go nie w kategorii partner tylko w kategorii adna zabawka, któr mogabym si pobawi. To jest obraliwe okrelenie faceta i pokazuje pewien fakt. Mczyzna zatraci swoj si. Nie jest ju postrzegany jako silny, atrakcyjny mczyzny. Jest postrzegany podobnie jak postrzegana jest kobieta. adniutki. I std wynikaj póniejsze problemy w zwizkach. Wida wyranie, e role spoeczne pozacieray si i zarówno dzisiejsza kobieta, jak i dzisiejszy mczyzna podaj zagubieni przez ycie. Maj oczekiwania wobec siebie, jednak nikt nie wie jak role ma wypenia i w jaki sposób ma egzystowa z pci przeciwn. Spotka si dwóch adniutkich ludzi. Dwie dupy. I co dalej?     


[ 12:05 ] [ 24 czerwiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Czy widujesz jeszcze prawdziwych mczyzn?

Dupy nie mczyni

Okazao si, e si i zaangaowania starczyo im na jeden mecz. Za szybko ogosiem przebudzenie energii mskiej w spoeczestwie polskim. Ja jednak w odrónieniu od pikarzy polskich jestem mczyzn i potrafi si przyzna do bdu. Tak pomyliem si. To by tylko zryw powstacy niewolnika, który jak si przylansuje jest ju mu dobrze. To nie jest charakter prawdziwego mczyzny wojownika. W meczu z Czechami widziaem biegajce bo boisku panienki. By moe deszcz im przeszkodzi, gdy popsu im fryzury i le si prezentowali w telewizornii. al byo patrze na tych mczyzn pozbawionych jaj i charakteru, którzy wygldali tak jakby na boisko wyszli za kar. No ale jak kto wicej myli o swojej na elowanej fryzurze, ni o tym, by poprzez charakter osign mistrzostwo to efekty wszyscy widzimy. Jak tu póniej dziwi si kobiet, e nie szanuj mczyzn, gdy rzesza na elowanych panienek, myli, e nie moe gra za ostro bo moe si skaleczy. Lans i jeszcze raz lans. Narcyzm naszych pikarzy nie jest niczym uzasadniony. S bardzo oderwani od rzeczywistoci i tak naprawd nie zasuguj na miano mczyzn. Bardziej pasowaoby do nich okrelenie pape. Taki cieplutki i milutki. Ale jak trzeba powalczy to ju nie bardzo, pozowa do zdj jak najbardziej, przeglda si w swojej urojonej wspaniaoci o tak. Tylko nie kacie im walczy, bo zobaczycie enujce widowisko. Bd umiera na boisku. W meczu z Czechami widzielimy agoni polskiego mczyzny. Pisz o tym ju od kilu miesicy, a teraz na ekranach telewizorów mogy to zobaczy miliony. Najbardziej al mi polskich kobiet, gdy naprawd mog si zaama. Nie zazdroszcz im. Zobaczy takich papci w akcji i nie straci nadziei to naprawd bohaterstwo. No ale nie tramy nadziei. Chcesz zobaczy polskich wojowników, prawdziwych mczyzn ogldaj siatkówk tam zobaczysz co to znaczy walka do upadego. Siatkarze nie maja moe tak wystylizowanych i fantazyjnych fryzur, maja za to charaktery wojowników i za to ich kochamy. Kobieto kochaj prawdziwych mczyzn i wystrzegaj si papci, którzy zatracili kontakt z naturaln energi. W druynie DSMaster s prawdziwi mczyni, nie wyobraam sobie eby miao by inaczej. My nie gldzimy, nie ualamy si nad sob, tylko ciko pracujemy na sukces. Nikt z nas nie uala si nad tym, gdy kobieta nas odrzuci, czy co innego. Idziemy swoj drog. Nie paczemy, nie boimy si stawi czoa rzeczywistoci. Stajemy si coraz lepsi rozwijamy si i walczymy o lepsze ycie. A gdy przegramy, analizujemy bdy i naprawiamy je. Prawdziwego mczyzn po tym jak zachowuje si, gdy ma kopoty i problemy. W ogniu walki wida najbardziej jego charakter. Gdy wszyscy pacz i padaj i byszczy w wietle glorii. On stawia czoa nawet najbardziej niesprzyjajcym okolicznoci. I nawet, gdy wszyscy chc go ukrzyowa stawia on bez zmruenia oka czoo zastanej rzeczywistoci. By taki jeden kojarzysz go? Prawdziwy mczyzna jest niewzruszony i tak tworzy swoja legend. Pape robi z siebie pomiewisko i co najwyej moe zosta suga kobiety, która zbyt czsto ma wiksze jaja od niego. To nienaturalne. Taka jest jednak rzeczywisto. Pape bdzie walczy z kobiet o kosmetyki i dostp do lustra. Dzi wojowników jak na lekarstwo. Nawet w wojsku w wikszoci mamy papci, którzy w yciu prywatnym s cakowicie zdominowani przez swoje kobiety. Nie jest dobrze. Ogaszam aob narodow w zwizku ze mierci prawdziwego mczyzny. No dobra kilku jeszcze zostao. Kobieto jak spotkasz taka per doce j, bo to drogocenny klejnot. Jak przeoczysz ta szans, aden diament na palcu ofiarowany przez papcia nie zagodzi alu po stracie prawdziwe cennego diamentu.


[ 20:47 ] [ 19 czerwiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Mczyzna gincy gatunek

Mczyzna jest wojownikiem

Polska jest w euforii po zremisowanym meczu z Rosj. I jest si czym zachwyca. Zobaczylimy po obu stronach wojowników. Wiesz, co mówili samurajowie? aden z wojowników, którzy osignli mistrzowski poziom nie moe zwyciy, gdy ju przed zadaniem ciosu przeciwnika wie, co ten zrobi. Duch w narodzie si przebudzi. Mam wielk nadziej, e przebudzi si szczególnie wród kobiet, które zbyt czsto nie szanuj mczyzn w Polsce. Chc tutaj dobrze to wyjani mczyzna jest wojownikiem. Kobieta buduje gniazdo rodzinne, a mczyzna peni rol obrocy, stranika, który pomaga dostarcza rodzinie dóbr. To wymagania natury. Kobieta nie musi walczy, ona ma scala emocjonalnie rodzin i dba o wizi. Mczyzna ma dawa rodzinie si i silne fundamenty, na których ma ta rodzina budowa mio. Mona powiedzie, e kobieta z dziemi jest w centrum wspólnoty rodzinnej, a mczyzna porusza si na obrzeach, od czasu do czasu udajc si do centrum, eby odpocz i rozwija si w mioci. Zgodny z rol mczyzny potrzebuje jednak co jaki czas oddala si, by sprawdzi bezpieczestwo rodziny i zdobywa zasoby dla rodziny. To idzie z genów. Kobieta i mczyzna s inni i trzeba to w kocu zrozumie. S inni i dlatego potrzebuj si nawzajem, gdy wspólnie tworz peni. To jest natura i kady kto si jej przeciwstawia popenia zbrodni na samej matce naturze. Kobiety musz poj, e gry, które maj na celu mentalne wykastrowanie mczyzny koczy si katastrof nie tylko mczyzny, ale równie jej, jej dzieci i caego spoeczestwa. Zobacz mczyzna od natury dosta silniejsze minie, które predysponuj go do walki. Natura tak utworzya mczyzn, by ten by w stanie obroni rodzin, gdy zajdzie taka potrzeba. Tak rol otrzyma mczyzna od natury. Jest wojownikiem. Kobieta od natury otrzymaa rol opiekowania si rodzin, dbaniem o relacje i wizi. Taka jest jej rola. Mczyzna pantoflarz wystpuje przeciwko naturze. A jeeli wystpuje przeciwko rodzinie. Jeeli wystpuje przeciwko rodzinie to wystpuje przeciwko spoeczestwu. Kobieta jeeli odrzuca prawdziwego mczyzn i wie si z pantoflarzem wystpuje przeciwko rodzinie. A jeeli wystpuje przeciwko rodzinie to wystpuje równie przeciwko spoeczestwu. Kobieto zastanów si kto pójdzie do boju jeeli Ty i twoje dzieci bd zagroone. Tak prawdziwy mczyzna PÓJDZIE W BÓJ. Nie mrugnie mu nawet powieka, bdzie si bi za Ciebie i dzieci, taka jest jego naturalna rola. I powici nawet swoje ycie, gdy bdzie zagroone ycie Twoje ycie i dzieci. Tak ma by. Jak mylisz pantoflarz pójdzie w bój jeeli nadejdzie zagroenie? Myl, e schowa si za Twoj spódnic. Bdziesz musiaa walczy. Wiem, e nie masz do tego zasobów fizycznych, jednak jeeli chcesz tworzy rodzin z facetem pozbawionym naturalnej energii biologicznej nie licz na natur. Jeeli masz faceta pantoflarza prosz Ci nie licz na natur, której si przeciwstawia. Musisz walczy by obroni swoje dzieci i siebie i swojego pantoflarza. To nie jest mczyzna to Twój suga. Suga jest suga nie jest wojownikiem. Suga w niektórych krajach by; kastrowany, to nie by ju mczyzna i nikt od niego nie wymaga, by walczy, take jeeli ty wykastrowaa mentalnie swojego mczyzn nie wymagaj od niego, by on walczy za Ciebie. Walcz sama i miej sug obok, jeeli to Ci pasuje informuje Ci tu tylko, e to nie jest zgodne z natur. Nie dziw si równie jak mczyzna, którego wykastrujesz mentalnie w ramionach innej bdzie szuka pocieszenia. By moe jaka wspaniaa kobieta przywróci mu jaja i pozwoli mu by mczyzn. Jeeli jaka kobieta zrobi to dla zniewolonego mczyzny chwaa jej za to. I powiem brutalnie nie al mi kobiet, które s zdradzane przez to, ze wystpiy przeciwko naturze i stamsiy mczyzn. Rozumiem dlaczego niektórzy mczyni zdradzaj w takiej sytuacji. Ratuj swoja naturalna energi. Wiem, co mówi spotkaem w swoim yciu kobiety, które tak chciay mnie stamsi, ze wrcz byy agresywne w stosunku do mnie, próboway mn manipulowa na wszelkie sposoby, uywajc do tego swoich wdzików, seksem, szantaami emocjonalnymi. Nie da si. Jeste wojownikiem i jestem z tego dumny. Moe moi si nie uda z kobiet. Jestem mczyzna mog przegra bitw, ale nigdy nie strac swoj mskiej siy. Mog polec. Moe kobieta mnie odrzuci, ale nigdy si nie zdarzyo, eby kobieta mnie nie szanowaa. Jeeli co takiego si przytrafiao po oczekiwaem szacunku  i albo kobieta zmieniaa swoje postepowanie alb0o odchodziem. Jestem dumny z pikarzy polskich bo na boisku pokazali ducha wojowników i poczenie z naturaln energi. Mam nadzieje, ze to otworzy niektórym kobieta oczy. Uduchowi je. By moe zobacz, e poza ciuszkami i robieniem si na lalk babie jest co wicej. Istnieje naturalna energia, która ju od wieków tworzya rodziny i spoeczestwa. Na koniec kobieto powiem Ci tak jeeli dajmy na to kto najecha nas kraj, kto pójdzie walczy? Kto bdzie broni Ciebie, dzieci i osób starszych, spoeczestwa. Tak mczyzna. Doce wic mczyzn by moe w tej chwili nie musi walczy za Ciebie i twoje dzieci. Ale jest. W gotowoci bojowej. A Tobie pantoflarzu powiem tak przebud si. Szanuj si. Nie daj pomiata sob kobiecie. Nie pozwól by zniszczono w Tobie naturaln pikn energi biologiczn. Co Ci mog poleci. Zapisz si na sztuki walki do dobrego trenera, ON POMOZE Ci poczy Ci z naturaln energi. Moesz te skorzysta z mojej pomocy w ofercie  mam tworzenie relacji zgodnie z naturaln energia biologiczn. To pikne i naturalne. To wanie jest prawdziwa mio, która tworzy wspania rodzin, wspaniae spoeczestwo.


[ 11:01 ] [ 13 czerwiec 2012 ] [ 0 komentarz(e) ] [ Skomentuj ] [ Link ]

Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl